Kontakt

Przedszkole Nr  370

ul. Wł. Umińskiego 11

03-984 Warszawa

tel. 22 613-87-69

e-mail:przedszkole370@poczta.idsl.pl

Anonimowa skrzynka na sygnały

Ubezpieczenie dla Dzieci

Ubezpieczenie dla dzieci - Warszawski Program NNW 2020-2021
 
 

Szanowni Państwo,

konsorcjum brokerskie Marsh/Supra Brokers na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w ramach Prawa Zamówień Publicznych przeprowadził konkurs ofert i wyłonił najlepszą ofertę ubezpieczenia dla dzieci dla wszystkich jednostek oświatowych M. St. Warszawy.

Oferowane ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym, to Rodzic/Opiekun prawny dziecka decyduje, czy chce zawrzeć ubezpieczenie za pośrednictwem konsorcjum brokerskiego Marsh/Supra Brokers.

Wszelkie dodatkowe informacje dot. oferowanego ubezpieczenia znajdziecie Państwo na stronie www.nnw24.pl