Kontakt

Przedszkole Nr  370

ul. Wł. Umińskiego 11

03-984 Warszawa

tel. 22 613-87-69

e-mail:przedszkole370@poczta.idsl.pl

Anonimowa skrzynka na sygnały

Program "Więcej wiem, mniej choruję"

Program profilaktyki chorób zakaźnych "Więcej wiem,mniej choruję"
opracowany przez Oddział Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st.Warszawie
Celem głównym programu jest zmniejszenie zapadalności na choroby zakazne poprzez zmianę nawyków higienicznych oraz docenienie roli i wykonywanie szczepień ochronnych.
Program kierowany do dzieci 5 i 6 letnich składa się z dwóch bloków tematycznych;
 
I.Poznajemy choroby zakaźne i drogi ich szerzenia
II.Profilaktyka chorób zakaźnych- zachowania higieniczne i szczepienia ochronne.