Kontakt

Przedszkole Nr  370

ul. Wł. Umińskiego 11

03-984 Warszawa

tel. 22 613-87-69

e-mail:przedszkole370@poczta.idsl.pl

Anonimowa skrzynka na sygnały

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Aktualności

Aktualności

 Szanowni Państwo,

 Przedszkole nr 370 w roku szkolnym 2020/2021 zostanie otwarte dla wszystkich dzieci przyjętych na rok szkolny i będzie czynne w godz. 7.00-17.00.

Z względu na utrzymujący się stan epidemiczny oraz wprowadzone wytyczne MEN i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. w Przedszkolu będzie nadal obowiązywał tzw. reżim sanitarny. Będzie się to wiązało między innymi ze specjalną procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci oraz podpisaniem zgody na mierzenie temperatury ciała dziecka.

 Organizacja roku szkolnego 2020/2021 z uwzględnieniem wytycznych MEN, GIS, MZ oraz Biura Edukacji, zakłada różne godziny prac poszczególnych oddziałów. W związku z powyższym w miarę Państwa możliwości będziemy prosić o przyprowadzanie dzieci w wyznaczonych godzinach.

 WAŻNE INFORMACJE:

•  Do przedszkola mogą przychodzić dzieci bez objawów chorobowych.
  Do przedszkola mogą przychodzić dzieci, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej.
  Dzieci nie przynoszą ze sobą żadnych zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
  Rodzice/ opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola nie mogą przejawiac objawów chorobowych i są
   zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w stosunku do pracowników przedszkola oraz innych rodziców i dzieci.
•  W przedszkolu tuż po wejściu dzieci mają mierzoną temperaturę.
  W holu głównym przedszkola w tzw. „Strefie Rodzica”, wyznaczony pracownik będzie „przejmować” dzieci od rodzica/opiekuna.
   Wyjątek (w ograniczeniu czasowym) stanowić będą nowo przyjęte 3 – latki, z uwagi na konieczność ułatwienia im adaptacji
   w nowym dla nich środowisku oraz dzieci 4 – letnie. Przedszkolaki te będą mogły wejść z rodzicem/opiekunem do szatni
   przedszkolnej z zachowaniem zasady: 1 rodzic/ opiekun z dzieckiem w odległości min. 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem
   oraz pracownika przedszkola.
  W drodze do i z przedszkola rodzice/opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania aktualnych przepisów prawa dotyczących
   zachowania w przestrzeni publicznej.
  Wszystkich rodziców/ opiekunów obowiązuje osłona ust i nosa oraz zdezynfekowanie rąk w wejściu do budynku.
  Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko przebywa w przestrzeni wspólnej, wyznaczonej przez przedszkole, minimum
   czasu koniecznego do przygotowania dziecka do oddania pod opiekę pracownikowi przedszkola, nie powinna prowadzić rozmów
   telefonicznych, spacerować z dzieckiem po terenie przedszkola. Osoba ta obowiązana jest opuścić przedszkole bez zbędnej
   zwłoki. Po odebraniu dziecka rodzic/ opiekun jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia terenu przedszkola.
  Przedszkolaki nie podlegają obowiązkowi zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych przedszkola, jednakże podlegają
   obowiązkowi częstego myscia rąk.
  Godziny posiłków pozostają bez zmian: śniadanie 8.30, obiad 12.00, podwieczorek 14.30.
 Zajęcia w ramach podstawy programowej: język angielski oraz rytmika.
  W grupach dzieci 4-letnich nie planujemy leżakowania, jednakże dostosujemy się do indywidualnych potrzeb dzieci.
  Wszystkie druki dokumentów do wypełnienia dla Rodziców na rok szkolny 2020/2021 będą dostępne na stronie internetowej
   przedszkola, w zakładce „Rok szkolny 2020/2021”. Druki upoważnień do odbioru dziecka zostały przesłane drogą mailową do
   wszystkich Rodziców dzieci nowo przyjętych.
  Metodami kontaktu z pracownikami przedszkola są: kontakt telefoniczny oraz mailowy.
  Ogranicza się przebywanie osób trzecich na terenie przedszkola. W uzasadnionych przypadkach osoby trzecie mogą przebywać
   w placówce z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: mieć zasłonięte usta i nos, rękawiczki lub zdezynfekowane dłonie.
  Zapoznanie się z procedurami oraz wyrażenie zgody na mierzenie temperatury należy udokumentować podpisanym
   oświadczeniem w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.
  Rodzice zobligowani są do poinformowania dyrektora o wystąpieniu COVID-19 lub kontakcie z osobą zakażoną lub też
   o fakcie przebywania na kwarantannie osób z rodziny lub najbliższego otoczenia.

 

Szczegółowe informacje przekażemy Państwu w terminie późniejszym. 

Godziny prac poszczególnych oddziałów przedszkolnych będą umieszczone na stronie internetowej przedszkola w zakładce: „Aktualności”.

Prosimy Państwa o zaktualizowanie adresów mailowych oraz numerów telefonu w przypadku ich zmiany.

Życzymy Państwu spokojnych, bezpiecznych oraz słonecznych ostatnich chwil lata.

Do zobaczenia już wkrótce w przedszkolu. :)

 

*  *  *

Szanowni Państwo,

prosimy zapoznać się z Procedurą organizacji pracy przedszkoli  prowadzonych przez m.st. Warszawę od 1 września 2020 r.
i postępowania prewencyjnego pracowników przedszkoli oraz rodziców/opiekunów prawnych
w czasie zagrożenia
epidemicznego zamieszczoną na stronie Biura Edukacji. W plikach do pobrania (na samym dole) znajdą Państwo list od Burmistrza Dzielnicy Pragi - Południe

 

 *  *  *

Szanowni Państwo,
prosimy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa w przedszkolu wg Biura Edukacji .

biuro edukacji

Szczegółowe zasady dotyczące naszego przedszkola będą udostępnione po zatwierdzeniu procedur przez Radę Pedagogiczną.

Na stronie Biura Edukacji oraz w plikach do pobrania (na samym dole) dostępny jest list Prezydenta Miasta st. Warszawy skierowany do Rodziców i Uczniów.

Natomiast na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się list Ministra Edukacji Narodowej  z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021.

List od Ministra Edukacji Narodowej

Wskazówka dla Rodziców   rady dla Uczniów

*  *  *

 

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji Narodowej  wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym skierowali specjalny list do rodziców, w którym zachęcają do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół. 

Zachęcamy do zapoznania się treścią listu – poniżej w plikach do pobrania.

protegosafe
 
 
 

*  *  *

 

Ubezpieczenie dla dzieci - Warszawski Program NNW 2020-2021
 

Szanowni Państwo,

konsorcjum brokerskie Marsh/Supra Brokers na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w ramach Prawa Zamówień Publicznych przeprowadził konkurs ofert i wyłonił najlepszą ofertę ubezpieczenia dla dzieci dla wszystkich jednostek oświatowych M. St. Warszawy.

Oferowane ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym, to Rodzic/Opiekun prawny dziecka decyduje, czy chce zawrzeć ubezpieczenie za pośrednictwem konsorcjum brokerskiego Marsh/Supra Brokers.

Wszelkie dodatkowe informacje dot. oferowanego ubezpieczenia znajdziecie Państwo na stronie www.nnw24.pl   
 
Ubezpieczenie 2020-2021
 
 

*  *  *

Drodzy Rodzice,
 
pandemia wirusa SARS-CoV-2 na stałe zmieniła naszą rzeczywistość. Pojawiło się wiele ograniczeń i związanych z nimi wyzwań w życiu prywatnym i zawodowym. Z wieloma wyzwaniami muszą się zmierzyć również dzieci. Trwająca od kilku miesięcy izolacja to nie tylko ograniczone możliwości aktywnego spędzania czasu, to też ograniczony kontakt z rówieśnikami i mniej okazji do wspólnego przeżywania sportowych emocji.
 
Choć dzieci z różnych przedszkoli i miast nie mogą jeszcze spotkać się w jednym miejscu, Miasto Stołeczne Warszawa we współpracy z Grupą Veolia w Polsce, przygotowało wakacyjną przygodę dla najmłodszych – Veoliadę, Olimpiadę Przedszkolaków on-line. W czasie Olimpiady, maskotka SAV Junior – lisek SAVuś, wprowadzi dzieci do świata dyscyplin olimpijskich. Jednocześnie, nasza placówka ma możliwość wzięcia udziału w konkursie. Na trzy zwycięskie przedszkola z każdego z dziesięciu miast, czekają nagrody o wartości 500 zł dla pierwszego miejsca oraz 250 zł dla drugiego i trzeciego miejsca. Indywidualne nagrody – spersonalizowane koszulki z SAVusiem mogą zdobyć również dzieci w dodatkowym, mini-konkursie. Więcej szczegółów wkrótce.
 
Zdajemy sobie sprawę, że nie każde dziecko wróciło do przedszkola, dlatego dzięki formule on-line, w wyzwanie mogą się zaangażować także najmłodsi pozostający w domu.
 
Zapraszamy do korzystania z filmików z zabawami ruchowymi, wzbogaconych o wartość edukacyjną. Więcej szczegółów dostępnych jest w wydarzeniu - https://www.facebook.com/events/580905229519517/.
 
Pobierajcie udostępniane materiały, które pobudzą dzieci do rozwijania wyobraźni i utrwalą wiedzę o dyscyplinach olimpijskich.
 
 i naszą stronę internetową  http://przedszkole370.szkolnastrona.pl/ i zaglądajcie na swoją skrzynkę mailową, bo to nie koniec niespodzianek.
 
Życzymy Wam udanej zabawy!:)
Grono Pedagogiczne Przedszkola nr 370
Veoliada
 
 

 *  *  *

Szanowni Państwo,

Nasze przedszkole przyłączyło się do akcji "Najlepszyklej - wymień puste na pełne" organizowanej przez producenta kleju AMOS.

Akcja polega na zbieraniu pustych pojemników po kleju AMOS do specjalnego kartonu, które następnie zostaną wymienione na pełne przez Producenta.
Za każdych 120 sztuk pustych opakowań otrzymamy 30 nowych.

W naszym przedszkolu prace plastyczne z wykorzystaniem kleju wykonywane są niemalże codziennie, a dzięki tej akcji chronimy środowisko przekazując opakowania do ponownego użytku.

Jeśli u Państwa w domu zalegają jakieś końcówki lub puste pudełka po kleju AMOS, zachęcamy do przyłączenia się do akcji. :)

Plakaty informujące o akcji rozwieszone są w holu głównym naszego przedszkola,
natomiast karton na puste pojemniki po kleju znajduje się w przedsionku obok Minionka.


Zachęcamy do udziału.