Kontakt

Przedszkole Nr  370

ul. Wł. Umińskiego 11

03-984 Warszawa

tel. 22 613-87-69

e-mail:przedszkole370@poczta.idsl.pl

Anonimowa skrzynka na sygnały

Kadra Przedszkola

Kadra naszego przedszkola:

 

Od dnia 1 czerwca 2020 roku obowiązki dyrektora pełni mgr Beata Przygoda.

Kierownik gospodarczy  Pani Małgorzata Kazimierska-Czuchaj

Sekretarka Pani Katarzyna Czerwińska

 

W przedszkolu zatrudnionych jest 31 nauczycieli

 

Nauczyciele stażyści:  1 nauczyciel 

Nauczyciele kontraktowi:  13 nauczycieli

Nauczyciele mianowani:  9 nauczycieli 

Nauczyciele dyplomowani:  8 nauczycieli

oraz 27 pracowników obsługi.